POZOR: nová verzia digitálneho mesta. KLIKNITE SEM.


Vitajte na portáli Digitálne mesto


Portál Digitálne mesto slúži na poskytovanie kvalitných online služieb pre občanov a samosprávy.  Ide o služby podporujúce zákonnú povinnosť zverejňovať  zmluvy, objednávky, faktúry a iné informácie na internete, alebo povinnosť samospráv využiť elektronickú aukciu všade tam, kde je možné ju použiť.  Z ostatných služieb sú to napr. Digitálne zastupiteľstvo zefektívňujúce prácu zamestnancom úradov pri plánovaní a príprave materiálov na rokovania mestských rád a zastupiteľstiev, v neposlednom rade aj samotným poslancom alebo on-line formuláre, podporujúce elektronickú komunikáciu medzi občanom a samosprávou.

Autorom portálu Digitálne mesto je spoločnosť DATALAN, a.s., ktorá má vo svojom portfóliu riešenia zastrešujúce komplexnú agendu samosprávy. Práve cloudové riešenie Digitálne mesto a informačný systém KORWIN tvoria základ skupiny riešení, ktoré majú významný prínos pre fungovanie samosprávy.
DATALAN získal za svoj inovatívny prínos v oblasti informatizácie verejnej správy ocenenie „Cena ITAPA 2009“ za najlepšiu prípadovú štúdiu a zlepšovanie procesov. „Cena ITAPA 2011“ v kategórii Nové služby bola udelená za prínos cloudového riešenia Digitálne mesto pre verejnosť a občana.

Povinné zverejňovanie
Automatická podpora zákonnej povinnosti zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok
Prehľadné zobrazenie zverejnených dokumentov
Rozšírené vyhľadávanie podľa vybraných kritérií
Účinná kontrola zaobchádzania s verejným majetkom a finančnými prostriedkami
 
Elektronické aukcie
Rýchly, prehľadný a transparentný pohľad na priebeh aukcií
Výrazné zníženie / zvýšenie ceny predmetu obstarávania/predaja
Možnosť vytvárania a riadenia aukcií samostatne, bez nutnosti asistencie tretej strany
Rýchla návratnosť investície do využívania systému
 
Digitálne zastupiteľstvo
Plánovanie a príprava zasadnutí
Centrálny archív materiálov a uznesení
Distribúcia materiálov k poslancom a naopak
Schvaľovanie
Účinná kontrola rozhodnutí a úloh zastupiteľstva
 
On-line formuláre
Vždy najnovšie verzie formulárov
Kontextová nápoveda vypĺňania
Predvypĺňanie a výpočet vybraných položiek
Kontrola správnosti vyplnenia pred odoslaním
Verzia pre zrakovo postihnutých
Podpora čiarových kódov